top of page
The Clash of Composites 2024 - Д-р Красими Цветанов

Д-р Красимир
Цветанов

  • Д-р Красимир Цветанов Facebook
  • Д-р Красимир Цветанов Instagram

Повече за мен

Роден в гр. София на 18.12.1992г. 
Завършва факултета по Дентална медицина към Медицински университет - София през 2017 г. Интересите му са насочени в областта на възстановителната дентална медицина и по-конкретно към директните възстановявания с композиционни материали и протетичните възстановявания върху естествени зъби и зъбопротезни имплантати. Като студент е избран да бъде представител на България на международния кръг на съзстезанието за директни възстановявания от композиционен материал “Micerium” - “Jules Allemand Trophy”, Chieti, Italy. От тогава е и част от организацията и обучението на студентите към кръжока по “Биомиметика” към  ФДМ, Му - София. Изнасял е лекции свързани с директните композитни възстановявания на българска и международна сцена. Автор на международна публикация в руското списание “Endodontics today” на тема “Multidisciplinary approach in restoring a severely destroyed upper premolar”.

Кариера

2017г

2013 - 2017

2017

2017 - 2022

2018

2020

2023

Завършва факултета по Дентална медицина към Медицински университет - София.

стажант по дентална медицина в денталната практика на д-р Ивайло Рибагин - ГППМПДМ “Рибагин дент”.

Представител на България на международния кръг на съзстезанието за директни възстановявания от композиционен материал “Micerium” - “Jules Allemand Trophy”, Chieti,Italy.

Работи като лекар по дентална медицина в дентална практика ГППМПДМ “Рибагин дент”.

Става част от организацията, лекционната програма и обучението на студентите към кръжока по “Биомиметика” - ФДМ, МУ-София

Международна публикация - Tsvetanov K. - Multidisciplinary approach in restoring a severely destroyed upper premolar. Case report. Endodontics today.

До днес - работи като лекар по дентална медицина в практиката на д-р Иван Райчев - АПИДП “Иван Райчев”

bottom of page